Arbejdsområde:
LO-sektioner og FTF-regioner
Ny lokal struktur i FH
Lokal organisering & Kapacitetsopbygning
Lokalpolitisk interessevaretagelse
1. Maj
Kampagnerådgivning
FH’s Folkemøde
Indkøb af reklameartikler og merchandise
Dansk Ungdoms Fælleråd
Koordinering af FH’s lokalteam

Interne udvalg:
Lokalformandsmøder
Arbejdsgruppen vedr. lokalstruktur

Repræsenterer FH i følgende råd, nævn, udvalg:
Styrelsesmedlem – Dansk Ungdoms Fællesråd