Retspolitisk ansvar
Konfliktret
Ansættelsesklausuler
Erhvervsuddannelsesloven
Virksomhedsoverdragelsesloven
Ansættelsesbeviser
Menneskerettigheder

Arbejdsretssager, faglige voldgiftssager mv. og anden juridisk rådgivning af:
3F Hotel og Restauration
3F Den Grønne Gruppe
3F Privat Service
BUPL
Dansk Sygeplejeråd, DSR
CO10
Dansk Socialrådgiverforening
Dansk Kordegneforening
Foreningen af danske Kirkegårdsledere
Skovfogedernes CO10
Danske Skov og Landskabsingeniører
Danske Bioanalytikere
Kost- og Ernæringsforbundet
Viften – Ansatte i Folketinget
Uddannelsesforbundet
TAT – foreningen af Tekniske og Administrative Tjenestemænd
Brancheorganisationen Luftfart og Jernbane, BLF

Løbende arbejdsopgaver
Vejledning om (sympati)konflikter
Vejledning om konflikthåndtering
Tvistighedsnævnet
Koordinerende møder (sympatikonflikter)
Overenskomstforhandlinger – private område hhv. offentlige