Retspolitisk ansvar
Konfliktret
Ansættelsesklausuler
Erhvervsuddannelsesloven
Virksomhedsoverdragelsesloven
Ansættelsesbeviser
Menneskerettigheder

Arbejdsretssager, faglige voldgiftssager mv. og anden juridisk rådgivning af:
3F Hotel og Restauration
3F Den Grønne Gruppe

Løbende arbejdsopgaver
Vejledning om (sympati)konflikter
Vejledning om konflikthåndtering
Tvistighedsnævnet
Sympatikonflikter
Overenskomstforhandlinger – private område hhv. offentlige