Retspolitisk ansvar

 • Konfliktret
 • Ansættelsesklausuler
 • Erhvervsuddannelsesloven
 • Virksomhedsoverdragelsesloven
 • Ansættelsesbeviser
 • Menneskerettigheder

Arbejdsretssager, faglige voldgiftssager mv. og anden juridisk rådgivning af:

 • 3F Den grønne gruppe

Løbende arbejdsopgaver

 • Vejledning om (sympati)konflikter
 • Vejledning om konflikthåndtering
 • Tvistighedsnævnet
 • Koordinerende møder (sympatikonflikter)
 • Overenskomstforhandlinger – private område hhv. offentlige