Arbejdsopgaver:
Sekretærfunktion for næstformand Ejner K. Holst, Rasmus Øyrabø Jacobsen og Jeppe Sørensen
Afløser i receptionen
Superbruger

Interne udvalg:
Deltager i intern arbejdsgruppe vedr. receptionen
Deltager i superbruger-møder
Afdelingssekretærnetværket