Arbejdsopgaver:
Sekretærfunktion for næstformand Ejner K. Holst, Rasmus Øyrabø Jacobsen, Peter Ahrenfeldt Schrøder, Katrine Rosenkrantz Holm Nielsen og Jeppe Sørensen
Superbruger

Interne udvalg:
Deltager i intern arbejdsgruppe vedr. receptionen
Deltager i superbruger-møder
Afdelingssekretærnetværket