Primære arbejdsopgaver:
Vold/mobning/seksuel chikane
EU arbejdsmiljø
Det formelle arbejdsmiljøsystem på virksomheder og i den offentlige sektor, AMO/MED

Sekundære arbejdsopgaver:
Arbejdsmiljøcertificering
MSB
Kemi
Psykisk arbejdsmiljø generelt
Arbejdsskadeområdet
Arbejdsmiljørepræsentantåret 2019
Ulykker

Repræsentationer:
Arbejdsmiljøklagenævnet
EU-Kommissionens rådgivende udvalg om arbejdsmiljø + forretningsudvalg
Bestyrelsen i EU’s arbejdsmiljøagentur (EU OSHA)
Arbejdsmiljøkomiteen i den Europæiske Fagbevægelsessammenslutning (EFS/ETUC)