Sekretær og sekretariatsfunktioner for afdelingens jurister, især Ulrik Mayland, Evelyn Jørgensen og Lene Casadepax

Herunder:
Arbejdsnedlæggelser
Koordination af HK-kontakten til Arbejdsretten og DA
Sager vedr. Uddannelsesfonden f.s.v.a. 3F Byggegruppen
Udsendelse af sympatikonflikter
Jur-Arkiv
Jur-Portalen