Arbejdsområder:
Erhvervsuddannelser
Den forberedende grunduddannelse (FGU)
Den tredje gruppe (restgruppen)