Arbejdsområde:

  • Erhvervsuddannelser
  • Den forberedende grunduddannelse (FGU)
  • Den tredje gruppe (restgruppen)


Eksterne udvalg:

  • FH uddannelsespolitisk udvalg
  • Rådet for de grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser (REU)
  • Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) bestyrelse og forretningsudvalg
  • CEFU bestyrelse
  • Advicory Commitee for Vocational Education and Training (ACVT)
  • Cedefop Management Board

Sekretær: Betina Høireby