Arbejdsopgaver:
Udarbejdelse af økonomiske analyser generelt, herunder ved brug af Familietypemodellen
Skattepolitik
Boligpolitik
Fordelingspolitik
FN’s verdensmål / 2030-panel
Økonomisk prognose (medskribent)
DØR (tovholder)
Ressourceperson: Dagpenge, uddannelse, erhverv & forskning