Arbejdsopgaver:
Økonomiske analyser
Familietypemodellen
Skattepolitik
Boligpolitik
Fordelingspolitik
Ulighed
FN’s verdensmål / 2030-panel
Økonomisk prognose