Arbejdsopgaver:
Udarbejdelse af økonomiske analyser generelt
Finanslov (tovholder)
Registerdata (administrativ tovholder)
Offentlig sektor
– Styring
– Budgetkonsultationer for kommuner i forbindelse med kommunalbudgetlægning i samarbejde med FOA og OAO
Ressourceperson: Beskæftigelse, integration

Interne udvalg:
Ansvarlig for udvalg for Økonomi og Velfærd