Arbejdsopgaver:
Udarbejdelse af økonomiske analyser generelt, herunder konjunkturovervågning
Økonomisk prognose og makrodata (tovholder)
Folketingets åbning (koordinering)
AE-rådet (tovholder)
Ressourceperson: Offentlig sektor, arbejdsskade, EU