Arbejdsopgaver:
Konjunkturovervågning
Økonomisk prognose
Samfundsøkonomiske analyser
Økonomisk politik