Arbejdsopgaver:
Lønstatistik
Overenskomster – offentlig og privat
Ad-hoc opgaver for jurister, fx konkrete sager eller regulering af satser i lovgivningen
Socialpolitik og det rummelige arbejdsmarked
– Sygefravær, sygedagpenge, fleksjob, ressourceforløb og revalidering
– Førtidspension og skånejob
– Kontanthjælp, herunder nyttejob
Frivilligt arbejde
Ressourceperson: Ligestilling