Arbejdsområder:
Videregående uddannelser
Forskning
Folkeskolen herunder 10. klasse og overgangsproblematikker

Interne udvalg:
Ansvarlig for udvalg for Uddannelse og Forskning