Retspolitisk ansvar
Kontrolforanstaltninger
Immaterialret
GPDR
Ytringsfrihed
Kontraktret

Arbejdsretssager, faglige voldgiftssager mv. og anden juridisk rådgivning af:
Fødevareforbundet NNF
Mejeriledere og funktionærer
Foreningen af Danske Inseminører
Spillerforeningen
Dansk Formandsforening
Dansk Skuespillerforbund
Dansk Artist Forbund
Dansk Musiker Forbund
FAF – Filmarbejderforeningen
Danmarks Symfoniorkester
Dansk Kirkemusiker Forening
Kirkekultur.nu
Dansk Kor Forbund
Organistforeningen
Musikere i Forsvaret
Musikergruppen i CO10
Landsdelsorkestermusikernes fællesråd
Danske Bandagister
Danske Fodterapeuter
FOA
Malerforbundet i DK
Danske Elitesportsudøveres Forening
Politiforbundet

Løbende arbejdsopgaver
GDPR