Faglig koordinator for afdelingens arbejde med samfundsøkonomi.