Retspolitisk ansvar

  • Ytringsfrihed
  • Lige- og forskelsbehandling (alder, handicap, køn mv.)
  • Funktionærloven
  • Forvaltningsret
  • Tjenestemandsret
  • Barselsloven

Arbejdsretssager, faglige voldgiftssager mv. og anden juridisk rådgivning af:

  • 3F PSHR – Hotel og restauration
  • Brancheorganisationen Luftfart og Jernbane
  • BUPL