Retspolitisk ansvar

 • Ytringsfrihed
 • Lige- og forskelsbehandling (alder, handicap, køn mv.)
 • Barselsloven
 • Forvaltningsret

Arbejdsretssager, faglige voldgiftssager mv. og anden juridisk rådgivning af:

 • 3F Privat Service (hotel) / Rune (rengøring)
 • Brancheorganisationen Luftfart og Jernbane (jernbane) / Rune (luftfart)
 • BUPL
 • Danske Psykomotoriske terapeuter
 • Danske Bandagister
 • Danske Fodterapeuter
 • Kort og Landmålingsteknikernes Forening
 • Radiograf Rådet
 • Radiotelegrafistforeningen af 1917

Løbende arbejdsopgaver

 • Undervisning Konventum