Arbejdsopgaver – medlemsorganisationer:

 • DSR (Sygeplejerskerne) / Sundhedskartellet
 • Jordemoderforeningen
 • BUPL
 • CO10
 • Dansk Socialrådgiverforening
 • 3F Privat Service
 • Brancheorganisationen Luftfart og Jernbane, BLJ
 • Malerforbundet
 • 3F Offentlig gruppe
 • 3F Den Grønne Gruppe
 • Danmarks Kordegneforening
 • Foreningen af danske Kirkegårdsledere
 • Skovfogedernes CO10 Forening
 • Danske Skov og landskabsingeniører
 • Danske Bioanalytikere
 • Kost- og Ernæringsforbundet
 • Viften (Folketinget)
 • Uddannelsesforbundet
 • TAT – Foreningen af Tekniske og Administrative Tjenestemænd

Arbejdsopgaver ud over sagsførelse:
Undervisning Konventum, ytringsfrihed, forvaltningsret, lige- og forskelsbehandling (alder, handicap, køn m.v.) og barselsloven

Interne udvalg og arbejdsgrupper:
Arbejdsgruppe ytringsfrihed og whistleblowing
Arbejdsgruppe om ligebehandling