Retspolitisk ansvar
Ytringsfrihed
Lige- og forskelsbehandling (alder, handicap, køn mv.)
Barselsloven
Forvaltningsret

Arbejdsretssager, faglige voldgiftssager mv. og anden juridisk rådgivning af:
BUPL
Dansk Sygeplejeråd, DSR
CO10
Dansk Socialrådgiverforening
Dansk Kordegneforening
Foreningen af danske Kirkegårdsledere
Skovfogedernes CO10
Danske Skov og Landskabsingeniører
Danske Bioanalytikere
Kost- og Ernæringsforbundet
Viften – Ansatte i Folketinget
Uddannelsesforbundet
3F Hotel og Restauration
3F Den Grønne Gruppe
3F Privat Service
Brancheorganisationen – Luftfart og Jernbane, BLF
TAT – foreningen af Tekniske og Administrative Tjenestemænd (Rune, Pernille)

Løbende arbejdsopgaver
Undervisning Konventum