Retspolitisk ansvar
Ytringsfrihed
Lige- og forskelsbehandling (alder, handicap, køn mv.)
Barselsloven
Forvaltningsret

Arbejdsretssager, faglige voldgiftssager mv. og anden juridisk rådgivning af:

3F Privat Service (hotel) / Rune (rengøring)
Brancheorganisationen Luftfart og Jernbane (jernbane) / Rune (luftfart)
BUPL
Danske Psykomotoriske terapeuter
Danske Bandagister
Danske Fodterapeuter
Kort og Landmålingsteknikernes Forening
Radiograf Rådet
Radiotelegrafistforeningen af 1917

Løbende arbejdsopgaver

Undervisning Konventum