Arbejdsområder:
Ansvarlig for den daglige betjening af FH’s Lederforum, der varetager ledernes særlige behov. Målet er at styrke FH’s lederpolitiske arbejde og at formalisere samarbejdet mellem FH og ledergrupperne i de enkelte medlemsorganisationer.

Sikre FH’s interessevaretagelse og politikudvikling på ledelsesområdet. Herunder:
Sikre at relevante ledelsesmæssige perspektiver – både tværgående og i forhold til enkelte sektorer – inddrages i FH’s politiske indsatser
Ledernes rolle i SU/MED-systemet
Uddannelses- og udviklingsmuligheder for lederne
Ledernes arbejdsmiljø
Ledernes rammebetingelser, ledelsesrum, styrings- og dokumentationskrav
De offentlige lederes organisering
Ledelse i den offentlige og private sektor generelt