Arbejdsområder:
Regional og lokal arbejdsmarkedspolitik
AMOS
FH’s jobcenterindeks
Udenlandsk arbejdskraft
Integration

Interne udvalg:
Ansvarlig for Udvalg for Beskæftigelse, Erhverv, Integration og Socialpolitik