Arbejdsområde:

EU-chef for FH’s EU & Internationale team.

Ansvarlig for FH’s europæiske og internationale interesse varetagelse og politikudvikling herunder:

  • Ansvarlig for driften af teamets og herunder FH’s kontor i Bruxelles, såvel fagligt som personalemæssigt i overensstemmelse med teamets formål og arbejdsgrundlag
  • Teamets indsatsområder
  • Den danske (og nordiske) samfunds- og aftalemodel
  • Ansvarlig for koordineringen af det europæiske og internationale arbejde såvel internt i afdelingen som i forhold til dels FH’s øvrige afdelinger og deres respektive indsatsområder, dels FH’s medlemsorganisationer og dels øvrige eksterne samarbejdspartnere med henblik på at opnå og sikre en tæt, ensartet og kontinuerlig europæisk og global politisk lønmodtagerinteressevaretagelse
  • Arbejdsretlig regulering
  • Kontakt til Ulandssekretariatet
  • Juridisk, herunder arbejdsretlig, rådgivning/sparring med afdelingens konsulenter.

Sekretær: Berit Bryan