Arbejdsområde:
Organisationsudvikling
Fagbevægelsens Interne Uddannelser (FIU)

Interne udvalg:
Udvalget for Organisationsudvikling
FIU-udvalget
Arbejdsgruppen vedr. lokalstruktur