Arbejdsområder:
Sekretær for Morten Skov Christiansen

Administrativ sekretær:
Udvalg for Organisationsudvikling (HMR)
Arbejdsgruppen vedr. lokalstruktur (HMR)
Lokalformandsmøder (HMR)

Andre interne aktiviteter:
DHL 2019, OMBOLD Sponsor Cup 2019 og Jazzfestival 2019