Arbejdsopgaver:
Sekretærfunktion for Mette Langager, Mads Busck, Torben D. Jensen, Peter Ahrenfeldt Schrøder, Martin Møland Nielsen, Mark Strøm Kristoffersen og Katrine Rosenkrantz
Administrativ bistand til økonomgruppen
Administration af FH’s trainee-projekt

Interne udvalg:
Sekretariat for udvalg for Beskæftigelse, Erhverv, Integration og Social
Sekretariat for trainee-projektet