Arbejdsopgaver:
Sekretærfunktion for Mette Langager, Mads Busck, Torben Dam Jensen, Peter Ahrenfeldt Schrøder og Martin Møland Nielsen
Administrativ bistand til økonomgruppen
Afløser i receptionen

Interne udvalg:
Sekretariat for udvalg for Beskæftigelse, Erhverv, Integration og Social
Sekretariat for trainee-projektet