Arbejdsopgaver:
Sekretærfunktion for næstformand Majbrit Berlau, Mads Busck, Torben D. Jensen, Mette Langager, Magnus Balslev Jensen, Dina Staal og Christina Borries,
Administrativ bistand til økonomgruppen
Administration i forhold til MED-samarbejdet

Interne udvalg:
Sekretariat for FH’s Beskæftigelses-, Erhvervs-, Integrations- og Socialpolitisk Udvalg
Sekretariat for FH’s Familie- og Ligestillingspolitiske Udvalg
Sekretariat for trainee-projektet