Arbejdsområde:
Organisering & Kapacitetsopbygning
Politisk interessevaretagelse
Kampagnerådgivning
FHs Folkemøde

Interne udvalg:
Arbejdsgruppen om Organisering og kapacitetsopbygning