Arbejdsområde:
Organisering & Kapacitetsopbygning
Politisk interessevaretagelse
Kampagnerådgivning
FH’s Folkemøde

Interne udvalg:
Arbejdsgruppen om Organisering og kapacitetsopbygning