Arbejdsområde:
Udarbejdelse af kvantitative analyser i FH’s lederpanel
Ad hoc-projekter i form af mindre kvalitative og kvantitative opgaver, researchopgaver og skriveopgaver