Arbejdsopgaver

  • Ansvarlig for driften af afdelingen, såvel fagligt som personalemæssigt i overensstemmelse med afdelingens formål og arbejdsgrundlag.
  • Koordinere det internationale arbejde såvel internt i afdelingen som i forhold til FH’s øvrige afdelinger og deres respektive indsatsområder med henblik på at opnå og sikre en tæt, ensartet og kontinuerlig europæisk og global politisk interessevaretagelse.
  • Juridisk, herunder arbejdsretlig, rådgivning/sparring med afdelingens konsulenter
  • FH’s europæiske og internationale interesser og politikudvikling på områderne: Afdelingens indsatsområder, den danske (og nordiske) samfunds- og aftalemodel, arbejdsretlige direktiver, den sociale protokol og kontakt til Ulandssekretariatet.

Aktuelle politiske sager:
Whistleblower-direktivet, ELA og arbejdsvilkårsdirektivet.
Arbejdsområderne relaterer sig til nedenstående udvalg etc.:

Repræsentation i eksterne udvalg etc.:

  • EFS-Eksekutivkomitéen (observatør)
  • EFS’ komité om kollektive forhandlinger (ETUC Collective bargaining and Wage Coordination Committee) (suppleant)
  • EFS’ juridisk netværk (NETLEX)
  • NFS Strategigruppe
  • Eurocadres Executivkomité
  • Internationale CSR-initiativer.

Interne udvalg og arbejdsgrupper:
EU- og Internationalt Udvalg
Koordinationsmøder med Bruxelles-kontoret.