Primære arbejdsopgaver:
Familie og ligestilling

Interne udvalg:
Ansvarlig for FH’s Familie- og Ligestillingspolitiske Udvalg