Hvis der ikke kan opnås enighed om at forny en overenskomst, eller hvis medlemmerne nedstemmer et forhandlingsresultat, er der konflikt – forudsat at parterne har sendt konfliktvarsler i tide. Det kan være i form af en strejke, lockout eller begge dele. 

På det offentlige arbejdsmarked vil der dog aldrig blive tale om en total konflikt. Sygehuse, plejehjem, ambulancekørsel og andre livsvigtige områder vil fortsat fungere med et nødberedskab.

Der har været flere store konflikter på det offentlige område – de seneste i 2008 og 2013. Maratonkonflikten i 2008 er med sine 59 dage Danmarks længstvarende storkonflikt. Det var et krav om højere løn, der drev mere end 75.000 sygeplejersker, pædagoger og SoSu-assistenter til at nedlægge deres arbejde. Samtidig ønskede sygeplejerskerne at sætte fokus på deres arbejdsforhold.

Lærerlockouten i 2013 var en 25 dage lang landsdækkende konflikt udløst af de offentlige arbejdsgiveres lockout af cirka 67.000 overenskomstansatte lærere på en række forskellige skoletyper. Konflikten, der handlede om lærernes arbejdstid, endte med et regeringsindgreb.

Sidste store konflikt på det private arbejdsmarked var i 1998, da et flertal af forbundenes medlemmer stemte nej til forligsmandens mæglingsforslag.