Arbejdsvilkår

Interview: Vi skal have voldsomt meget mere EU

Vejpakken og kampen mod postkasseselskaber, vil Jens Rohde gerne kunne tælle blandt sine succeser i EU. Det arbejder han stadig på. Og så mener han også, at der er brug for et socialt sikkerhedsnet på det indre marked, generelt mere lighed og højere skat. Jens Rohde lægger dog i interviewet ud med at fortælle om sit største nederlag.

Tung dagsorden er linet op til Troels på torsdag

Børnepenge, fædreorlov og arbejdsvilkår er på dagsordenen på torsdag til det såkaldte EPSCO-møde. Det er er alle landes ministre for beskæftigelse og socialpolitik, der mødes og fastlægger den overordnede politik, som landene så skal tage hensyn til.

Lige løn for lige arbejde

Afstemningen om udstationerings-direktivet i Europa-Parlamentet blev fulgt med spænding af den europæiske fagbevægelse. Og så er der også penge til Socialfonden og Globaliseringsfonden i det næste budget. Læs om, hvordan det tidligere har gavnet danske lønmodtagere.

Britiske lønmodtageres fremtid efter Brexit er usikker

350 dage før Brexit er det stadig uklart, hvad der skal ske med de rettigheder, britiske lønmodtagere har opnået gennem EU. Den bedste løsning er, at Storbritannien forbliver i det indre marked, mener generalsekretær i den britiske fagbevægelse Frances O’Grady