Dato:
Område: AMR
Sted: Webinar via Zoom
FIUnummer: 4119-21-01-01
Kontakt: Kursus@konventum.dk

Den nye bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø

Alt for mange opgaver, og alt for lidt tid til at løse kerneopgaven, er et problem for rigtigt mange kolleger på arbejdsmarkedet. Det er en kæmpestor kilde til stress og noget vi i fællesskab skal gøre noget ved. Det er ikke et vilkår, vi bare skal acceptere.

Men hvordan håndterer vi som fagbevægelse disse udfordringer og hvilke erfaringer kan vi trække på i fællesskab?

Deltag i dette webinar og bliv klogere på, hvordan vi kan hjælpe de tillidsvalgte med at håndtere problemer med stor arbejdsmængde og tidspres, så vi får bragt forebyggelsen ind i arbejdet med psykiske arbejdsmiljø

Program

Velkomst og introduktion
v. Jesper Dragsbæk, Konventum


For stor arbejdsmængde og tidspres er ikke et vilkår

v. Morten Skov Christiansen, næstformand, FH


AT-vejledningen om stor arbejdsmængde og tidspres
v. forbundsrepræsentant


Forbundenes erfaringer med sager om for store arbejdsmængder og tidspres
v. forbundsrepræsentant


Hvordan kan fagbevægelsen styrke forebyggelsen af skadelige arbejdsmængder og tidspres
v. Thomas Weyse, AdWeyse

Tilmelding

Medlemmer af FIU-samarbejdet skal tilmelde sig her

Andre medlemsorganisationer af FH: Tilmelding via kontakt til Kursus@konventum.dk

Deadline for tilmelding: 24 november