Dato:

EU-institutionerne på formandsniveau og de europæiske arbejdsmarkedsparter mødes til møde.