Målgruppe:Kurset er målrettet valgte og ansatte i FH’s medlemsorganisationer og deres afdelinger, der arbejder med Tvistighedsnævnet direkte eller indirekte som rådgiver, sagsbehandler eller konsulent.
Dato:
Deltagere:20
Pris:4.000,- kr.
Arrangør:Fagbevægelsens Hovedoganisation
Sted:Fagbevægelsens Hovedorganisation
Islands Brygge 32D, 2300 København S
Mødelokale 5.02 + 5.12
Tilmeldningsfrist:14. november 2022
Afbudsfrist:9. november 2022, kl. 12.00
Kontakt:Lene Paludan Hastrup
lph@fho.dk - 3524 6142

Fører du sager i Tvistighedsnævnet eller overvejer du om det er noget for dig? Så kom til dette kursus hvor FH’s 3 faste dommere i Tvistighedsnævnet vil give dig indsigt i de relevante regler i Erhvervsuddannelsesloven med tilhørende afgørelsespraksis samt give en grundlæggende viden om udarbejdelse af processkrifter, bevisførelse og procedure som gør, at du med overbevisning kan føre sager i Tvistighedsnævnet. Kurset tilrettelægges sådan, at deltagerne kan komme med ønsker til kursets indhold.

Undervisere

Berit Lassen, Advokat, FH

Mathias Bukhave, Advokat, FH

Lene Casadepax, Advokat, FH