Målgruppe:Kurset er målrettet valgte og ansatte i FH’s medlemsorganisationer og deres afdelinger, der arbejder med Tvistighedsnævnet direkte eller indirekte som rådgiver, sagsbehandler eller konsulent.
Dato:
Deltagere:25
Pris:2.500
Arrangør:FH
Sted:FH's kursuscenter
Islands Brygge 32 D
2300 København S
Tilmeldningsfrist:3. november 2023
Afbudsfrist:3. november 2023
Kontakt:Kursusadministrationen: JUR-kursus@fho.dk

Fører du sager i Tvistighedsnævnet, eller overvejer du, om det er noget for dig? Så kom til dette kursus, hvor FH’s tre faste dommere i Tvistighedsnævnet vil give dig indsigt i de relevante regler i Erhvervsuddannelsesloven med tilhørende afgørelsespraksis samt give en grundlæggende viden om udarbejdelse af processkrifter, bevisførelse og procedure som gør, at du med overbevisning kan føre sager i Tvistighedsnævnet. Kurset tilrettelægges sådan, at deltagerne kan komme med ønsker til kursets indhold.

Underviser:
Mathias Bukhave, advokat, FH