Målgruppe:Ungdomskonsulenter, ungdomsorganisere, elevkonsulenter, skolekonsulenter, agitationskonsulenter og andre ansatte og valgte i organisationer, forbund og lokalafdelinger, som arbejder organiserende, politisk og strategisk med unge til daglig.
Dato:
Pris:500 kr
Arrangør:Fagbevægelsens Hovedorganisatioin
Sted:FH’s Ungdomsorganiseringskonference foregår på Konventum, Erling Jensens Vej 1, Helsingør Tlf. 4928 0900.
Tilmeldningsfrist:1.november
Kontakt:Kasper Dlugatch Stisen på 3524 6364 eller kds@fho.dk.

Vi kender alle sammen udfordringen.

Medlemstallet falder, og det er særligt de unge kolleger, vi mangler. Indimellem hører jeg nogen sige, at det skyldes, at unge har nok i sig selv.

At unge er historieløse og ikke forstår fællesskabet. Men det er en myte, som vi sammen skal banke i jorden.

De unge VIL fællesskabet

De unge vil fællesskabet. De engagerer sig i klimabevægelsen, i #metoo, i lærlingeoprøret, fællesskaber på sociale medier og i nære fællesskaber med hinanden.

Og 8 ud af 10 unge har før de fylder 30 år på et tidspunkt været med i vores fællesskab af overenskomstbærende fagforeninger. Derfor er ungdommen både fagbevægelsens akilleshæl, men også vores store potentiale.

På Fagbevægelsens Ungdomsorganiseringskonference skal vi blive klogere på, hvad der kendetegner de unge, deres bekymringer og deres håb for fremtidens arbejdsmarked.

Vi skal lære konkrete værktøjer, der kan styrke vores skolebesøg, de lokale fællesskaber, vores visuelle kommunikation og vores anvendelse af data i ungdomsorganisering.

Hvordan lykkes andre med at engagere og fastholde de unge?

Desuden skal vi tage ved lære af verden udenfor fagbevægelsen, hvor andre fællesskaber lykkes med at engagere og fastholde unge.

Jeg glæder mig til at se jer alle til årets konference og i fællesskab blive bedre til at organisere unge i vores faglige fællesskaber.

Udfordringer er der nok af, og kun sammen med jer, der hver dag arbejder med ungdomsorganisering, kan vi få dem løst.

Med venlig hilsen

Morten Skov Christiansen
Formand for FH
Fagbevægelsens Hovedorganisation

Onsdag 15. november

Onsdag 15. november

 • 12:00    Ankomst og frokost
 • 13:00    Velkomst og introduktion til konferencen v. Kasper Dlugatch Stisen (FH – Fagbevægelsens Hovedorganisation)
 • 13:15    FH’s nye analyse: Unges tanker om fremtidens arbejdsliv v. Sarah Steinitz og Malte Moll Wingender (analysebureauet Analyse & Tal)
 • 14:00    Ungdommen tager ansvar – endda for deres egen Ø v. Ungdomsøen
 • 14:45    Pause
 • 15:00    Den store workshop
  Fra 0 til 10 aktive. Hvordan opstarter du et ungdomsfællesskab?
  KOM MED! Visuel kommunikation, der får opmærksomhed v. Kasper Enevoldsen (DSU) og Naja Nemeth (DSU)
  Data i ungdomsorganisering v. Dansk Metal
 • 17:00    Pause
 • 17:15    Surprise-oplæg fra verden udenfor fagbevægelsen
 • 18:00    Pause indtil middag
 • 19:00    Middag
 • 20:00    Underholdning v. unge fagligt aktive
Onsdag 14. november

Onsdag 14. november

 • 08:30    Velkomst til anden dag v. Kasper Dlugatch Stisen (FH – Fagbevægelsens Hovedorganisation)
 • 08:45    Den lille workshop
  Værktøjer til det gode skolebesøg v. 3F’s mestre i skolebesøg
  Start med hvorfor og skab forandring i din organisatio v. Ane Stær Nissen (DeltagerDanmark)
  Organisér unge med anden etnisk baggrund end dansk v. Sarah Momtaz (FOA)
 • 10.00    Pause
 • 10:15    Regional workshop: Hvad tager vi med hjem?
 • 10:45    Afslutning v. Morten Skov Christiansen, FH’s nyvalgte formand
 • 11:00    Frokost
 • 12:00    Farvel og tak

Den store workshop: Tirsdag 14. november kl. 15 – 17

 • Fra 0 til 10 aktive. Hvordan opstarter du et ungdomsfællesskab? v. Andreas Peterson (Konsulent i Blik og Rør) og Victoria Laursen (Organiser i HK Ungdom).

Alle fællesskaber er startet op med 0 aktive. På workshoppen får du værktøjer til, hvordan du kan opstarte en lokalafdeling, et ungdomsforbund eller et andet ungdomsfællesskab og dermed skaber nyt liv i ungdomsarbejdet. Workshoppen er særligt til dig, der udfører ungdomsorganisering.

 • KOM MED! Visuel kommunikation, der får opmærksomhed v. Kasper Enevoldsen (DSU) og Naja Nemeth (DSU)

Kommunikation til unge på foregår ikke blot på skift, men også gennem billeder og grafik. På denne workshop lærer du det gratis grafikprogram Canva, så din kommunikation til unge kan blive endnu flottere når du laver arrangementer, udsender invitationer eller laver opslag på sociale medier. Deltagerne deles op efter forhåndskendskab til arbejdet med grafik, så både nybegyndere og let-øvede kan deltage. Workshoppen er særligt til dig, der udfører ungdomsorganisering.

 • Data i ungdomsorganisering v. Dansk Metal

Data om jeres medlemmer er et skatkammer af viden. Dansk Metal fortæller om, hvordan de bruger data i organiseringsarbejdet og hvilken forskel det har gjort for deres ungdomsorganisering. Workshoppen er særligt til dig, der arbejder med ungdomsorganisering på et strategisk niveau.

Den lille workshop: Onsdag 15. november kl. 8.45 – 10

 • Værktøjer til det gode skolebesøg v. 3F’s mestre i skolebesøg.

Unge melder sig ikke automatisk ind i en fagforening. Det betyder, at vi skal tilbyde rigtiggode skolebesøg. På denne workshop får du konkrete råd til, hvordan du kan forbedre dine møder med unge fra to mestre i Skolebesøg. Workshoppen er særligt til dig, der udfører ungdomsorganisering. 

 • Start med hvorfor og skab forandring i din organisation v. Ane Stær Nissen (DeltagerDanmark).

Din evne til at starte med hvorfor kan være afgørende for, at du lykkes med at få opbakning til dine indsatser i din organisation. Hvorfor er det vigtigt at lave indsatser målrettet unge? Hvilke udfordringer oplever de i deres arbejdsliv, hvor fagforeningen kan være en hjælper? På workshoppen skal vi arbejde med at skabe et tydeligt hvorfor i de indsatser, som du drømmer om at gennemføre. Formår du at stå med et stærkt hvorfor, bliver det også lettere for dig at fremelske engagement hos dem, som du gerne vil have opbakning fra.

 • Organisér unge med anden etnisk baggrund end dansk v. Sarah Momtaz (FOA).

Hvordan opbygger du en relation og organiserer unge, der ikke er etnisk danske. Workshoppen giver dig værktøjer til den gode samtale og giver forslag til aktiviteter, der kan engagere unge med anden etnisk baggrund end dansk. Samtidig får I mulighed for at dele erfaringer om, hvordan I griber udfordringen an på jeres område. Workshoppen er særligt til dig, der udfører ungdomsorganisering.

Regional workshop: Hvad tager vi med hjem? 10:15-10:45

 • Vi ændrer ikke medlemsudviklingen ved at være på konference. Først når ny viden bruges lokalt, kan vi ændre medlemsudviklingen. På workshoppen taler vi om, hvad vi tager med hjem fra konferencen samt hvad første skridt er til at gøre vores nuværende ungdomsorganisering endnu bedre.