Målgruppe:Kurset er målrettet valgte og ansatte i FH’s medlemsorganisationer og deres afdelinger, der arbejder med afskedigelses- og bortvisningssager direkte eller indirekte som rådgiver, sagsbehandler eller konsulent.
Dato:
Deltagere:25
Pris:4.000,- kr.
Arrangør:Fagbevægelsens Hovedoganisation
Sted:Fagbevægelsens Hovedorganisation
Islands Brygge 32D, 2300 København S
Mødelokale 5.02 + 5.03
Tilmeldningsfrist:3. maj 2023, kl. 12.00
Afbudsfrist:3. maj 2023, kl. 12.00
Kontakt:Lene Paludan Hastrup
lph@fho.dk - 3524 6142

Vi må desværre aflyse kursusdagen den 13. september – Ny kursudato er 10. maj 2023.

 

Kurset giver overblik over reglerne om afskedigelse og bortvisning og om den fremgangsmåde, der bruges ved behandling af afskedigelses/bortvisningsager på det fagretlige område, herunder hvilke sager der føres ved Afskedigelsesnævnet og hvilke i faglig voldgift.

Kurset tager udgangspunkt i retspraksis vedrørende hovedaftalens § 4 om usaglig afskedigelse og de Afskedigelsesnævnets praksis i de seneste godt 20 år. Retspraksis fra afskedigelsesnævn på det offentlige område inddrages, hvor det er relevant.

Kursusprogrammet vil følge denne struktur: Kort om hovedaftalens regler om afskedigelse, fremgangsmåde og rette forum for anlæggelse af afskedigelses- og bortvisningssager, afskedigelse begrundet i medarbejderens forhold, grundlaget for bortvisning samt afskedigelser begrundet i virksomhedens forhold (”arbejdsmangelssager”). Afslutningsvis drøftes hvilke påstande, der kan og bør nedlægges i afskedigelsessager fx godtgørelse efter hovedaftalen, godtgørelse efter anden lovgivning fx ligebehandlingslove og betaling af fratrædelsesgodtgørelse mv.

Undervisere

Dennis Schnell-Lauritzen, Advokat, FH