Målgruppe:Kurset er målrettet valgte og ansatte i FH’s medlemsorganisationer og deres afdelinger, der arbejder med afskedigelses- og bortvisningssager.
Dato:
Deltagere:25
Pris:4.000
Arrangør:FH
Sted:FH's kursuscenter
Islands Brygge 32 D
2300 København S
Tilmeldningsfrist:30. april 2024
Afbudsfrist:30. april 2024
Kontakt:Kursusadministrationen: JUR-kursus@fho.dk

Kurset giver overblik over reglerne om afskedigelse og bortvisning og om den fremgangsmåde, der bruges ved behandling af afskedigelses/bortvisningsager på det fagretlige område, herunder hvilke sager der føres ved Afskedigelsesnævnet og hvilke ved faglig voldgift.

Kurset tager udgangspunkt i retspraksis vedrørende hovedaftalens § 4 om usaglig afskedigelse og de Afskedigelsesnævnets praksis i de seneste godt 20 år. Retspraksis fra afskedigelsesnævn på det offentlige område inddrages, hvor det er relevant.

Kursusprogrammet vil følge denne struktur:

Kort om hovedaftalens regler om afskedigelse, fremgangsmåde og rette forum for anlæggelse af afskedigelses- og bortvisningssager, afskedigelse begrundet i medarbejderens forhold, grundlaget for bortvisning samt afskedigelser begrundet i virksomhedens forhold (”arbejdsmangelssager”).

Afslutningsvis drøftes, hvilke påstande der kan og bør nedlægges i afskedigelsessager fx godtgørelse efter hovedaftalen, godtgørelse efter anden lovgivning fx ligebehandlingslove og betaling af fratrædelsesgodtgørelse mv.

Undervisere:
Dennis Schnell-Lauritzen, advokat, FH
Berit Lassen, advokat, FH