Dato:

Kommissionen præsenterer en rådshenstilling om mindsteindkomst