Dato:

Kommissionen fremsætter forslag om beskyttelse af arbejdstagere mod asbest.