Målgruppe:Kurset er målrettet valgte og ansatte i FH’s medlemsorganisationer og deres afdelinger, der som rådgivere, sagsbehandlere eller konsulenter direkte eller indirekte kommer i berøring med problemstillinger i forhold til offentligt ansattes ytringsfrihed.
Dato:
Deltagere:25
Pris:4.000,- kr.
Arrangør:FH
Sted:FH's kursuscenter
Islands Brygge 32 D
2300 København S
Tilmeldningsfrist:22-02-2023
Afbudsfrist:22-02-2023
Kontakt:Kursusadministrationen: JUR-kursus@fho.dk

Offentligt ansattes deltagelse i den offentlig debat er ikke kun af betydning for den enkelte ansatte, men er mindst lige så vigtig for samfundet. En grundlæggende forudsætning for, at offentligt ansatte benytter deres adgang til at ytre sig er, at både ansatte og deres ledere er klar over omfanget og de gældende begrænsninger af de ansattes ret til at ytre sig.

På kurset gennemgår vi de overordnede regler og principper for offentligt ansattes ytringsfrihed og begrænsninger. Vi gennemgår også brugen af ytringer på de sociale medier.

Underviser:
María Muñis Auken, Advokat (L), FH