Målgruppe:Valgte og i FH’s medlemsorganisationer, der arbejder med offentligt ansatte.
Dato:
Deltagere:20
Pris:4.000,- kr.
Arrangør:Fagbevægelsens Hovedoganisation
Sted:Fagbevægelsens Hovedorganisation
Islands Brygge 32D, 2300 København S
Mødelokale 5.05 + 5.12
Tilmeldningsfrist:17. november 2022
Afbudsfrist:14. november 2022, kl. 12.00
Kontakt:Lene Paludan Hastrup
lph@fho.dk - 3524 6142
Lene Paludan Hastrup - Administrativ medarbejder i Fagbevægelsens Hovedorganisation

Kurset vil give et overblik over de grundlæggende arbejdsretlige regler på det offentlige område.

Vi vil primært komme til at arbejde med forandringer af stillinger og sanktioner i form af advarsler, afskedigelser eller bortvisninger.

I den forbindelse vil vi også komme ind på regler om partshøring og om hjemmelskravet.

Kurset vil blive sluttet af med en session om de særlige regler for tjenestemænd, herunder om afskedigelsesbeskyttelsen, rådighedsløn og tjenestemandspension.

Kurset retter sig mod ansatte og valgte i FH’s medlemsorganisationer, der arbejder med offentligt ansatte.

Der er tale om et grundkursus, hvor deltagere med begrænset erfaring, eller som kun arbejder med det som en mindre del af deres job, vil få mest ud af kurset.

Underviser

Jeppe Wahl-Brink, Advokat (H), FH

Finn Skjoldan, Advokatfuldmægtig, FH

Personalefoto, Jeppe Wahl-Brink

Se alle kurser på fho.dk