Målgruppe:Kurset er et grundkursus inden for offentlig arbejdsret og tjenestemandsret og retter sig mod valgte og ansatte i FH’s medlemsorganisationer, der arbejder med offentlig ansatte og har begrænset erfaring med området, eller som kun arbejder med området som en mindre del af deres job.
Dato:
Deltagere:24
Pris:4.000,00 kr.
Arrangør:FH
Sted:FH's kursuscenter
Islands Brygge 32 D
2300 København S
Tilmeldningsfrist:27. oktober 2023 16:00
Afbudsfrist:27. oktober 2023 16:00
Kontakt:Kursusadministrationen: JUR-kursus@fho.dk

OBS! Kurset er flyttet fra den 1. november 2023

Kurset vil give et overblik over de grundlæggende arbejdsretlige regler på det offentlige område.

Vi vil primært komme til at arbejde med de offentligretlige regler af betydning for løn- og ansættelsesvilkår på det offentlige område, herunder reglerne om partshøring og hjemmelskravet. Vi kommer i det lys ind på bl.a. forandringer af stillinger og sanktioner i form af advarsler, afskedigelser eller bortvisninger.

Kurset vil blive sluttet af med en grundlæggende session om de særlige regler for tjenestemænd.

Undervisere:
Finn Skjoldan, advokat, SKAF
Jesper Schäfer Munk, advokat, FH