Målgruppe:Kurset er et grundkursus inden for offentlig arbejdsret og tjenestemandsret og retter sig mod valgte og ansatte i FH’s medlemsorganisationer, der arbejder med offentlig ansatte og har begrænset erfaring med området, eller som kun arbejder med området som en mindre del af deres job.
Dato:
Deltagere:24
Pris:4.000,00 kr.
Arrangør:FH
Sted:FH's kursuscenter
Islands Brygge 32 D
2300 København S
Tilmeldningsfrist:24. oktober 2023
Afbudsfrist:24. oktober 2023
Kontakt:Kursusadministrationen: JUR-kursus@fho.dk

Kurset vil give et overblik over de grundlæggende arbejdsretlige regler på det offentlige område.

Vi vil primært komme til at arbejde med de offentligretlige regler af betydning for løn- og ansættelsesvilkår på det offentlige område, herunder reglerne om partshøring og hjemmelskravet. Vi kommer i det lys ind på bl.a. forandringer af stillinger og sanktioner i form af advarsler, afskedigelser eller bortvisninger.

Kurset vil blive sluttet af med en grundlæggende session om de særlige regler for tjenestemænd.

Undervisere:
Maria Muñiz Auken, advokat (L), FH
Finn Skjoldan, advokatfuldmægtig, FH