Målgruppe:Kurset er for dem, der gerne vil gå lidt dybere ned i de enkelte principielle afgørelser, der er afsagt i løbet af 2023.
Dato:
Deltagere:25
Pris:4.000,00 kr.
Arrangør:FH
Sted:FH's kursuscenter
Islands Brygge 32 D
2300 København S
Tilmeldningsfrist:11. december 2023
Afbudsfrist:11. december 2023
Kontakt:Kursusadministrationen: JUR-kursus@fho.dk

Der vil blive gennemgået ca. 12-15 principielle afgørelser fra danske retsinstanser, herunder fagretlige instanser, afsagt i løbet af 2023. Der vil blive redegjort for hver enkelt afgørelses faktum, de juridiske aspekter vil blive analyseret, og det vil blive perspektiveret i forhold til de mulige fremadrettede konsekvenser af afgørelsen. EU-afgørelser er der ikke fokus på under dette kursus, da der findes et særskilt kursustilbud om dette emne.

Undervisere:
Rune Asmussen, advokat (H), FH
Jesper Schäfer Munk, advokat (H)