Dato:

Kommissionen fremlægger sit arbejdsprogram for 2023.