Dato:

Kommissionen fremlægger et lovforslag om styrkelse af de nationale ligebehandlingsorganernes rolle og uafhængighed.