Målgruppe:Kurset er målrettet valgte og ansatte i FH's medlemsorganisationer og deres afdelinger, der arbejder med overenskomster direkte eller indirekte som rådgiver, sagsbehandler eller konsulent.
Dato:
Deltagere:25
Pris:15.000,00 kr.
Arrangør:Fagbevægelsens Hovedoganisation
Sted:Fagbevægelsens Hovedorganisation
Islands Brygge 32D
2300 København S
Tilmeldningsfrist:15. juni 2022
Afbudsfrist:1. august 2022
Kontakt:Kursusadministration: Lene Paludan Hastrup, hastrup@fho.dk

Kurset foregår på baggrund af bogen: Jens Kristiansen, Den kollektive arbejdsret, 4. udgave, 2021. I oversigten neden for er der henvist til de enkelte kapitler i denne bog.

Ud over de anførte kapitler vil der være en opgave og en afgørelse at forberede til den enkelte kursusdag.

Kurset har fokus på den kollektive arbejdsret, der gælder på tværs af det private og offentlige aftalesystem, men vil løbende søge at fremhæve relevante forskelle mellem det private og offentlige aftalesystem, herunder via de anvendte opgaver og afgørelser.

Der er 10 undervisningsdage og undervises kl. 9:15-12:00 i FH’s mødelokaler, Islands Brygge 32 D, 2300 København S. Der vil være forplejning i forbindelse med kurset og det vil være muligt at tilmelde sig frokost efterfølgende. Kurset oprettes i FH’s konferencesystem og materialer o.a. der deles mellem underviser og deltagere lægges op her i de respektive moduler. Kursisterne skal selv købe Jens Kristiansens bog

Se kursusoversigt i linket.