Målgruppe:Jurister/faglige, som enten ønsker at procedere eller har procederet ganske få sager ved fagretlige instanser, og som ønsker en praktisk indsigt i sagsbehandling og procedure
Dato:
Deltagere:25
Pris:6.500
Sted:FH's kursuscenter
Islands Brygge 32 D
2300 København S
Tilmeldningsfrist:14. januar 2024
Kontakt:Kursusadministrationen: JUR-kursus@fho.dk

På kurset vil der bl.a blive gennemgået følgende:

  • Nedslag i en procedørs typiske udfordringer ved faglige voldgifter i det fagretlige system
  • Hjemmelsgrundlaget for en faglig voldgift og procesregler
  • Skriftlig forberedelse, formulering af påstande og anbringender, bevis, opfordringer t. juridisk metode
  • Frister – nova/afvisning
  • Vidneafhøring
  • Procedure
  • Materialesamling.

Kurset vil blive afviklet i 2 moduler over 1½ dag. Efter første hele kursusdag skal kursister forvente at udarbejde replik i en konkret sag, og enkelte kursister vil få mulighed for at procedere i samme konkrete sag.

Modul 1: 07. februar 2024, 09:00-15:30
Modul 2: 28. februar 2024, 09:00-12:00

Undervisere:
Ulrik Mayland, advokat (L), FH
Rune Asmussen, advokat (H), FH