Målgruppe:Kurset er målrettet valgte og ansatte i organisationer og afdelinger, der beskæftiger sig med emnet.
Dato:
Deltagere:25
Pris:2.500
Arrangør:FH
Sted:FH's kursuscenter
Islands Brygge 32 D
2300 København S
Tilmeldningsfrist:9. januar 2024
Afbudsfrist:9. januar 2024
Kontakt:Kursusadministrationen: JUR-kursus@fho.dk

Med fokus på handicapbegrebet vil national og EU-retlig retspraksis blive gennemgået og analyseret. Vi vil bla. behandle principielle spørgsmål i relation til handicap ud fra såvel arbejdsgiver- som arbejdstagervinkler. Det vil desuden blive gennemgået, hvorledes en sag om handicap hensigtsmæssigt kan oplyses.

Undervisere:
Rune Asmussen, advokat (H), FH
Jesper Schäfer Munk, advokat (H)