Målgruppe:Kurset er målrettet faglige sekretærer, konsulenter, jurister og lignende i afdelinger, kredse og medlemsorganisationernes sekretariater. Vi vil inddrage både det privat og offentlige arbejdsmarked. Og opfordrer deltagerne til at deltage aktivt i forløbet med egne erfaringer og eksempler. Der er tale om lidt mere end et grundkursus. Det vil derfor være en fordel, at have erfaring fra en eller flere sager i det fagretlige system.
Dato:
Deltagere:25
Pris:2.500
Arrangør:FH
Sted:FH's kursuscenter
Islands Brygge 32 D
2300 København S
Tilmeldningsfrist:18. september 2023
Afbudsfrist:18. september 2023
Kontakt:Kursusadministrationen: JUR-kursus@fho.dk

På kurset vil vi gennemgå det fagretlige system. Dvs. sager der udspringer af kollektive overenskomster.

  • Konfliktret – hvad er rammerne for en lovlig hovedkonflikt og sympatikonflikt?
  • Fredspligt og ledelsesret – når der er overenskomst
  • Hvad er rette instans i det fagretlige system – mæglingsmøde eller fællesmøde – faglig voldgift eller Arbejdsretten?
  • Forløbet fra arbejdspladsen til dommerens afgørelse – forberedelse og viden er nøglen til succes
  • Forberedelse af lokale mødegrundlag for forhandlingsmøderne – god sagsoplysning
  • Indberetning og forberedelse af fællesmøder
  • Fra forhandling til retssag – vidner, jura og proces.

FH repræsenterer medlemsorganisationerne, når det ikke lykkes at løse konflikter lokalt og på organisationsniveau. FH optræder derfor på fællesmøder, i Arbejdsretten og faglige voldgifter. På kurset vil vi forsøge at videregive vores erfaringer med, hvad der virker og ikke virker – set fra sidste led i kæden af det fagretlige system.

Underviser:
Dennis Schnell-Lauritzen, advokat, FH