Målgruppe:Medlemsorganisationernes faglige sekretærer, konsulenter, jurister og andre sagsbehandlere på både det offentlige og private område.
Dato:
Deltagere:25
Pris:4.000
Arrangør:FH
Sted:FH's kursuscenter
Islands Brygge 32 D
2300 København S
Tilmeldningsfrist:5. marts 2024
Afbudsfrist:5. marts 2024
Kontakt:Kursusadministrationen: JUR-kursus@fho.dk

Kurset giver indsigt i samspillet mellem EU-retten og dansk arbejdsret, herunder

 • EU-reguleringen på det arbejds- og ansættelsesretlige område
  • EU’s kompetence på det arbejds- og ansættelsesretlige område
  • EU’s beslutningsproces
  • Overblik over aktuelle EU-direktiver på det arbejds- og ansættelsesretlige område
  • Forskelle og ligheder mellem EU’s og arbejdsmarkedets parters fokus på regulering
  • EU-domstolens udvikling af direktivers indhold gennem retspraksis
 • Implementering
  • EU-rettens krav til implementering af direktiver i dansk ret, herunder i overenskomster
  • Fleksibel implementering i overenskomster
  • Implementering af EU-domstolens retspraksis
 • EU-rettens påvirkning af den danske arbejdsmarkedsmodel
  • EU’s påvirkning af forhandlingsbalancen mellem arbejdsmarkedets parter
  • EU-rettens krav til håndhævelse af direktiver – individuelle kontra kollektive rettigheder
  • Er EU-regulering nødvendig på et globaliseret og digitaliseret arbejdsmarked?
 • Kan vi integrere EU-retten bedre i det arbejdsretlige system?”

Undervisere:
Lotte Dickow Schmidth, advokat, FH
Rune Asmussen, advokat (H), FH
Dorthe Andersen, sekretariatsleder, FH-Bruxelles