Målgruppe:Kurset er målrettet faglige sekretærer og administrativt ansatte, der har interesse for den EU-retlige vinkel på ansættelsesretlige problemstillinger.
Dato:
Deltagere:25
Pris:2.500,00 kr.
Arrangør:Fagbevægelsens Hovedoganisation
Sted:Fagbevægelsens Hovedorganisation
Islands Brygge 32D
2300 København S
Tilmeldningsfrist:01-02-2023
Afbudsfrist:01-02-2023

Kurset er aflyst

Vi vil på kurset give en opdatering på, hvilke nyere og væsentlige afgørelser, der er kommet fra EU-Domstolen.

Der vil blive gennemgået og analyseret ca. 10 afgørelser afsagt i 2021 med forgreninger til tidligere retspraksis om samme emne.

Da afgørelse i EU-domstolen afsiges løbende, har vi ikke lagt os fat på flere emner, men det vil fx være indenfor flere af følgende områder:

• Ansættelsesbeviser
• Virksomhedsoverdragelse
• Tidsbegrænset ansættelser
• Deltid
• Ferie
• Forskelsbehandling (herunder alder, handicap mm. og med sikkerhed C-587/20, GA-udtalelse 13. januar)
• Ligebehandling (køn)
• Ligeløn
• Udstationering
• Vikarer
• Arbejdskraftens frie bevægelighed

 

Underviser

Rune Asmussen, Advokat (H), FH