Dato:

Det økonomiske og sociale udvalg holder plenarforsamling. Næstformand for Europa-Kommission Maros Sefcovic vil være deltagende og præsenterer Kommissionens arbejdsprogram.

Følg med her: Webstream