Målgruppe:Kurset er målrettet valgte og ansatte i FH’s medlemsorganisationer og deres afdelinger, der arbejder med barselsregler direkte eller indirekte som rådgiver, sagsbehandler eller konsulent.
Dato:
Deltagere:25
Pris:4.00,00 kr.
Arrangør:Fagbevægelsens Hovedoganisation
Sted:Fagbevægelsens Hovedorganisation
Islands Brygge 32D
2300 København S
Tilmeldningsfrist:11-01-2023
Afbudsfrist:11-01-2023
Kontakt:Kursusadministration Lene Paludan Hastrup, hastrup@fho.dk

Kurset vil indeholde en gennemgang af de nye orlovsrettigheder, som er blevet gennemført ved ændring af barselsloven. På kurset vil der i særlig grad blive sat fokus på den nye orlovsmodel, hvor der er 9 uger af den dagpengeberettigede forældreorloven, som er blevet øremærket til hver af forældrene og ikke kan overdrages. Kurset vil også indeholde en gennemgang af øvrige lovændringer og rettigheder som er gennemført i dansk ret som følge af implementeringen af orlovsdirektivet.

Bemærk at kurset er udvidet til heldagskursus, og at prisen også er ændret.

Undervisere

Camilla Nørgaard Jepsen, Advokat, FH

Rie Mathilde Bjørkmann, Advokat, FH