Målgruppe:Kurset er målrettet valgte og ansatte i FH’s medlemsorganisationer og deres afdelinger, der arbejder med barselsregler direkte eller indirekte som rådgiver, sagsbehandler eller konsulent.
Dato:
Deltagere:24
Pris:4.000,00 kr.
Arrangør:FH
Sted:FH's kursuscenter
Islands Brygge 32 D
2300 København S
Tilmeldningsfrist:28. august 2023
Afbudsfrist:28. august 2023
Kontakt:Kursusadministrationen: JUR-kursus@fho.dk

Kurset vil indeholde en gennemgang af de nye orlovsrettigheder, som er blevet gennemført ved ændring af barselsloven. På kurset vil der i særlig grad blive sat fokus på den nye orlovsmodel, hvor det er ni uger af den dagpengeberettigede forældreorlov, som er blevet øremærket til hver af forældrene og ikke kan overdrages. Kurset vil også indeholde en gennemgang af øvrige lovændringer og rettigheder som er gennemført i dansk ret som følge af implementeringen af orlovsdirektivet.

Undervisere:
Camilla Nørgaard Quvang, advokat, FH
Rie Mathilde Bjørkman, advokat, FH